About

De TMA Career Advisor is een online mobilitieitsinstrument dat mensen helpt bij het zoeken naar passende beroepen. De Career Advisor doet dit door de talenten van kandidaten en de persoonlijke voorkeuren voor beroepssectoren automatisch te koppelen aan mogelijk passende beroepen en vacatures. Kandidaten krijgen vanuit een database van de Europese Unie met 6000+ beroepen, een goed zicht op alle beroepen die mogelijk bij hun talenten en beroepsinteressegebied passen.

Maar de TMA Career Advisor doet meer. Nadat de TMA Career Advisor een overzicht heeft getoond van mogelijk passende beroepen, kun je per beroep inzoomen en kijken welke competenties en skills er nodig zijn voor deze beroepen. De Career Advisor geeft daarbij ook inzicht in de mate waarin een beroep bij de kandidaat past: kandidaten krijgen per beroep te zien welke specifieke competenties ze moeilijk, redelijk en makkelijk kunnen ontwikkelen (De uitspraken over ontwikkelbaarheid doet de Career Advisor op basis van de TMA talentenanalyse). Desgewenst kunnen kandidaten ook direct zoeken naar mogelijke vacatures voor het beroep.

Disclaimer
Indien een persoon de resultaten van de TMA Career Advisor gebruikt voor een advies aan een kandidaat, dan is de adviserende persoon zelf verantwoordelijk voor het gegeven advies en dient de adviserende persoon in het gesprek met de kandidaat te toetsen of een beroep ook daadwerkelijk past bij de kandidaat. Indien een kandidaat zelfstandig gebruik maakt van de TMA Career Advisor, is de kandidaat zelf verantwoordelijk voor het trekken van conclusies op basis van de getoonde resultaten in de Career Advisor. De resultaten van de Career Advisor zijn slechts indicatief van aard. EhrmVision is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de getoonde beroepen en aanvullende informatie in de TMA Career Advisor